Wedstrijden

Athletic Champs

Athletics Champs is een atletiekprogramma speciaal gericht op pupillen.  Kinderen zijn gebaat bij een training- en wedstrijdaanbod dat aansluit op hun belevingswereld. Athletics Champs staat voor  leuke en leerzame wedstrijden afgestemd op de ontwikkeling van het kind. In totaal zijn er 10 verschillende onderdelen, verdeeld over lopen, springen en werpen.

Athletics Champs is toegespitst op wat kinderen kunnen. Daarom hebben de A-pupillen enkele andere onderdelen dan de B-, C- en minipupillen. Tijdens de trainingen worden alle onderdelen geoefend.

De wedstrijden zijn compact; 7 onderdelen in 3 uur tijd. De ervaring leert, dat de kinderen hierdoor hun aandacht er ook goed bij kunnen houden.

Uitgebreide informatie is te vinden via https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/wedstrijdorganisatie/athletics-champs-wedstrijden/ 

en de onderliggende pagina’s daarvan.