Vrienden Van Eindhoven Atletiek

Vrienden Van Eindhoven Atletiek

Eindhoven Atletiek is een grote club waar allerlei zaken georganiseerd worden.
Dit gebeurt door de talloze vrijwilligers die zich dag in, dag uit, inzetten voor de vereniging.
Vele zaken kunnen geregeld worden binnen de financiële mogelijkheden van de club. Dit gebeurt via de kantineopbrengsten, de contributiegelden, andere activiteiten en de opbrengsten van de diverse sponsoren.
Toch blijft er altijd wel iets te wensen over. Zoals spullen of faciliteiten waar de club in principe geen geld voor heeft en die wel van meerwaarde kunnen zijn voor de leden.

Denk eens aan:
• extra trainingsmateriaal voor de allerkleinsten;
• tablets voor de registratie van scores bij de diverse wedstrijden;
• een speeltoestel voor kinderen;
• Geluidsinstallatie voor de kantine;
• enz. enz.

Eén van de mogelijkheden om zulke zaken toch financieel rond te krijgen is door het oprichten van de “Vrienden Van Eindhoven Atletiek” (VVEA).

Wat houdt de ” Vrienden Van Eindhoven Atletiek ” in?

Leden, al dan niet lid van Eindhoven Atletiek, doneren jaarlijks een bedrag van €50,- ( brons) , €75,- (zilver) of €100,-(goud). Ook bedrijven kunnen lid worden, zij het dat zij alleen voor goud kunnen gaan. Dit geld komt op een speciale rekening die beheerd wordt door het bestuur van de “VVEA”. Ieder lid van deze club kan vervolgens bestedingsdoelen voorstellen. Ook het bestuur van de vereniging Eindhoven Atletiek kan dat doen. Slechts de leden van de “VVEA” hebben stemrecht.
De leden van de VVEA stemmen tijdens een jaarlijkse feestavond ( elke 4e vrijdag in maart ) over het uiteindelijk te realiseren bestedingsdoel. Mochten de opbrengsten niet voldoende zijn een bepaald doel in één keer te realiseren, dan kan besloten worden een deel van de opbrengsten te reserveren voor het volgende jaar of van meerdere jaren samen te voegen.

Is uw interesse gewekt? Wilt u meer weten? Stuur dan een mail naar vvea@eindhovenatletiek.nl.

VVEA