Sportaanbod

Aangepast sporten

Eindhoven Atletiek biedt voor verschillende doelgroepen specifieke trainingen aan in de categorie aangepast sporten. Diverse groepen zijn zo actief op verschillende dagen, vooral op recreatief, maar ook op nationaal en internationaal wedstrijdniveau. Kijk hier voor trainingstijden.
Mocht u belangstelling hebben voor één van deze trainingen, kom dan gewoon eens kijken bij zo’n training!
Hieronder een kort overzicht van het actuele aanbod.

Protheselopers

Looptraining voor mensen met een onder- of bovenbeen amputatie wordt gegeven door Xander van Doorn. Xander is fysiotherapeut en docent bewegingswetenschappen Fontys paramedische hogeschool Eindhoven en werkzaam in het MMC (ziekenhuis) Veldhoven en mede-oprichter van Prothese Sport.

Op 3 dagen in de week is er looptraining voor onder-/bovenbeen geamputeerden. Op dinsdag en donderdag is dit een looptraining op de baan en op maandag is er individuele training aan mensen met een onder-/bovenbeen amputatie om te komen tot looptraining. De trainingen beginnen om 18:30 uur en duren tot 20:00 uur.

Doelstelling is de eigen ambities waar te maken, de training wordt hierop voor ieder aangepast.

Op termijn komt er een loopgroep voor mensen met perifeer arterieel lijden.
Dit is een specifieke doelgroep voor mensen met vaatlijden, met of zonder amputatie. Mensen met etalage kuiten mogen trainen op de baan volgens protocol wat past bij hun vaatlijden.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Xander van Doorn via xander@on.nl

RaceRunners

Elke donderdag van 17:00 tot 18:00 (vaak tot later door het enthousiasme van de deelnemers) verzorgt Eindhoven Atletiek in samenwerking met Eindhoven Sport en UniekSporten een training met RaceRunners. Dit is gericht op personen die normaliter in een rolstoel zitten, maar die als ze voldoende ondersteuning hebben zich toch ook met een zit/duwfiets kunnen voortbewegen. Een aantal van de deelnemers heeft een eigen racerunfiets, Eindhoven Atletiek heeft er ook een paar.

Eén van onze eigen RaceRun fietsen

Algemeen

Naast deze specifieke trainingen zijn er diverse atleten die binnen het reguliere trainingsaanbod meedraaien. Denk b.v. aan

  • Hardlopen op de baan met beperkt zicht
  • Speerwerpen of kogelstoten
  • Kogelslingeren voor slechtziende

Als u wilt meesporten of andere vragen hebt neem dan voor meer informatie contact op met Laurens Schouten.

Zie ook de pagina over Eindhoven Atletiek op Uniek Sporten.