Sportaanbod

Aangepast sporten

Aangepast sporten is atletiek voor mensen met een beperking.

Bij Eindhoven Atletiek is er een grote groep actief op verschillende dagen op recreatief en op nationaal en internationaal wedstrijdniveau. Kijk hier voor trainingstijden. Als je wilt meesporten neem dan voor meer informatie contact op met Laurens Schouten.

Looptraining voor mensen met een onder- of bovenbeen amputatie wordt gegeven door Xander van Doorn. Xander is fysiotherapeut en docent bewegingswetenschappen Fontys paramedische hogeschool Eindhoven en werkzaam in het MMC (ziekenhuis) Veldhoven en mede-oprichter van Prothese Sport.

Op 3 dagen in de week is er looptraining voor onder-/bovenbeen geamputeerden. Op dinsdag en donderdag is dit een looptraining op de baan en op maandag is er individuele training aan mensen met een onder-/bovenbeen amputatie om te komen tot looptraining. De trainingen beginnen om 18:30 uur en duren tot 20:00 uur.

Doelstelling is de eigen ambities waar te maken, de training wordt hierop voor ieder aangepast.

Op termijn komt er een loopgroep voor mensen met perifeer arterieel lijden.
Dit is een specifieke doelgroep voor mensen met vaatlijden, met of zonder amputatie. Mensen met etalage kuiten mogen trainen op de baan volgens protocol wat past bij hun vaatlijden.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Xander van Doorn via xander@on.nl

Effe Anders is training voor kinderen en jong volwassenen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 12 tot 22 jaar. Deze training is op donderdag van 16:30 tot 17:30 en wordt gegeven door Dion Liebrand en Marrit Stierman.

De training behelst alle atletiek onderdelen. Alles komt aan bod. De looponderdelen vanaf de sprintafstand en hordelopen, de werponderdelen (kogelstoten, speerwerpen, hamerslingeren en discuswerpen) en de springonderdelen zoals verspringen, polsstokhoogspringen en hoogspringen. Alles gecombineerd met kracht, coördinatie en techniek.