Nieuws

Clubmededelingen

Statuten Eindhoven Atletiek gewijzigd

In december 2021 heeft tweemaal een algemene ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden, beide digitaal. Bij de ALV op 10 december is besloten tot een statutenwijziging conform het daar gepresenteerde voorstel. Omdat bij die vergadering geen twee derden van de leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd was, is op 21 december een extra algemene ledenvergadering bijeen geroepen. De ALV […]

Geplaatst in Actueel, Clubmededelingen, Nieuws

Verslag ALV 10 december 2021

Op vrijdag 10 december heeft een algemene ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden, per video-overleg. De ledenvergadering heeft hierbij de begroting voor 2022 vastgesteld.Bij het opstellen van deze begroting zijn de contributie-niveaus van 2021 gehanteerd (geen verhoging) en is ervan uitgegaan dat 2022 een “normaal” jaar gaat worden, d.w.z. niet al te zeer beperkt door corona-maatregelen. Ook heeft […]

Geplaatst in Clubmededelingen

HERZIENE U I T N O D I G I NG ALGEMENE LEDENVERGADERING

(ONLINE!) Het Bestuur van Eindhoven Atletiek nodigt alle leden vanaf 15 jaar en ouders van jeugdleden uit tothet bijwonen van een Algemene Ledenvergadering op vrijdag 10 december om 20.00 uur.Gezien de recente ontwikkelingen zal deze ledenvergadering per video-overleg plaatsvinden. Aanmelden voor deze digitale ledenvergadering graag voor donderdag 9 december 23.59 uur viabestuur@eindhovenatletiek.nl. Hierbij aangeven met […]

Geplaatst in Clubmededelingen

Strengere corona-maatregelen vanaf zondag 28 november

Vrijdagavond 26 november zijn door de overheid nieuwe Coronamaatregelen afgekondigd, waarvan voor ons de belangrijkste is dat alle sportparken (dus ook onze atletiekbaan) na 17:00 ‘s avonds gesloten worden De maatregelen gaan in op zondag 28 november om 05:00 uur en gelden in ieder geval tot en met 18 december 2021. Sport is nog wel […]

Geplaatst in Clubmededelingen

U I T N O D I G I N G ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het Bestuur van Eindhoven Atletiek nodigt alle leden vanaf 15 jaar en ouders van jeugdleden uit tot het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering op vrijdag 10 december om 20.00 uur in de kantine (vanaf 18 jaar coronatoegangsbewijs vereist). Als op dat moment geldende corona-maatregelen daartoe aanleiding geven kan besloten worden deze vergadering digitaal te houden. […]

Geplaatst in Clubmededelingen

Coronamaatregelen vanaf 6 november 2021

Vanaf zaterdag 6 november 2021 zijn we verplicht om binnen te controleren op een Corona Toegang Bewijs (CTB). We gaan dit op de volgende manieren doen: Buiten hoeft er niet gecontroleerd te worden. Toegangscontrole is nodig bij alle personen vanaf 18 jaar. De twee toiletten bij de schuifdeur bij de atletiekbaan zijn zonder controle te […]

Geplaatst in Clubmededelingen

Assistent looptrainers cursus

In tegenstelling tot de verzonden nieuwsflits gaat de cursus assistent looptrainer niet op zaterdagmiddag maar op maandagavond gegeven worden. An Rindt en Hans den Ouden gaan de deelnemers de basis van het training geven bijbrengen. Er zijn voor de deelnemers geen kosten aan verbonden. De cursus start op het moment dat er voldoende deelnemers zijn. […]

Geplaatst in Clubmededelingen

Assistent looptrainers cursus

In tegenstelling tot de verzonden nieuwsflits gaat de cursus assistent looptrainer niet op zaterdagmiddag maar op maandagavond gegeven worden. An Rindt en Hans den Ouden gaan de deelnemers de basis van het training geven bijbrengen. Er zijn voor de deelnemers geen kosten aan verbonden. De cursus start op het moment dat er voldoende deelnemers zijn. […]

Geplaatst in Clubmededelingen

Herdenking Cor Aalberts

Vandaag hebben we een indrukwekkende herdenking gehad van erelid Cor Aalberts. Naast dit bordje wat bij “zijn” hoogspringmat komt te staan zal er ook een jaarlijkse Cor Aalberts Memorial komen in de vorm van een baanwedstrijd met daarin uiteraard een hoogspringonderdeel. Cor heeft dit dubbel en dwars verdiend voor zijn inzet voor de vereniging en […]

Geplaatst in Clubmededelingen

Verdeling bestuursfuncties

De bestuursleden zijn in de bestuursvergadering van 10 juni jl. onderstaande verdeling van de beschikbare bestuursfuncties overeengekomen: Hans den Ouden ad interim voorzitter; Bieneke Bauling, Joop Broeders en Mark Venner blijven respectievelijk aan als secretaris, bestuurslid Interne Zaken en penningmeester; De aandachtsgebieden vallend onder Technische Zaken zijn verdeeld onder drie bestuursleden: Hans den Ouden (TC), […]

Geplaatst in Clubmededelingen