Nieuws

Clubmededelingen

Statuten Eindhoven Atletiek gewijzigd

In december 2021 heeft tweemaal een algemene ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden, beide digitaal. Bij de ALV op 10 december is besloten tot een statutenwijziging conform het daar gepresenteerde voorstel. Omdat bij die vergadering geen twee derden van de leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd was, is op 21 december een extra algemene ledenvergadering bijeen geroepen. De ALV […]

Geplaatst in Actueel, Clubmededelingen, Nieuws

Verslag ALV 10 december 2021

Op vrijdag 10 december heeft een algemene ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden, per video-overleg. De ledenvergadering heeft hierbij de begroting voor 2022 vastgesteld.Bij het opstellen van deze begroting zijn de contributie-niveaus van 2021 gehanteerd (geen verhoging) en is ervan uitgegaan dat 2022 een “normaal” jaar gaat worden, d.w.z. niet al te zeer beperkt door corona-maatregelen. Ook heeft […]

Geplaatst in Clubmededelingen

HERZIENE U I T N O D I G I NG ALGEMENE LEDENVERGADERING

(ONLINE!) Het Bestuur van Eindhoven Atletiek nodigt alle leden vanaf 15 jaar en ouders van jeugdleden uit tothet bijwonen van een Algemene Ledenvergadering op vrijdag 10 december om 20.00 uur.Gezien de recente ontwikkelingen zal deze ledenvergadering per video-overleg plaatsvinden. Aanmelden voor deze digitale ledenvergadering graag voor donderdag 9 december 23.59 uur viabestuur@eindhovenatletiek.nl. Hierbij aangeven met […]

Geplaatst in Clubmededelingen

Strengere corona-maatregelen vanaf zondag 28 november

Vrijdagavond 26 november zijn door de overheid nieuwe Coronamaatregelen afgekondigd, waarvan voor ons de belangrijkste is dat alle sportparken (dus ook onze atletiekbaan) na 17:00 ‘s avonds gesloten worden De maatregelen gaan in op zondag 28 november om 05:00 uur en gelden in ieder geval tot en met 18 december 2021. Sport is nog wel […]

Geplaatst in Clubmededelingen

U I T N O D I G I N G ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het Bestuur van Eindhoven Atletiek nodigt alle leden vanaf 15 jaar en ouders van jeugdleden uit tot het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering op vrijdag 10 december om 20.00 uur in de kantine (vanaf 18 jaar coronatoegangsbewijs vereist). Als op dat moment geldende corona-maatregelen daartoe aanleiding geven kan besloten worden deze vergadering digitaal te houden. […]

Geplaatst in Clubmededelingen

Coronamaatregelen vanaf 6 november 2021

Vanaf zaterdag 6 november 2021 zijn we verplicht om binnen te controleren op een Corona Toegang Bewijs (CTB). We gaan dit op de volgende manieren doen: Buiten hoeft er niet gecontroleerd te worden. Toegangscontrole is nodig bij alle personen vanaf 18 jaar. De twee toiletten bij de schuifdeur bij de atletiekbaan zijn zonder controle te […]

Geplaatst in Clubmededelingen

Assistent looptrainers cursus

In tegenstelling tot de verzonden nieuwsflits gaat de cursus assistent looptrainer niet op zaterdagmiddag maar op maandagavond gegeven worden. An Rindt en Hans den Ouden gaan de deelnemers de basis van het training geven bijbrengen. Er zijn voor de deelnemers geen kosten aan verbonden. De cursus start op het moment dat er voldoende deelnemers zijn. […]

Geplaatst in Clubmededelingen

Assistent looptrainers cursus

In tegenstelling tot de verzonden nieuwsflits gaat de cursus assistent looptrainer niet op zaterdagmiddag maar op maandagavond gegeven worden. An Rindt en Hans den Ouden gaan de deelnemers de basis van het training geven bijbrengen. Er zijn voor de deelnemers geen kosten aan verbonden. De cursus start op het moment dat er voldoende deelnemers zijn. […]

Geplaatst in Clubmededelingen

Herdenking Cor Aalberts

Vandaag hebben we een indrukwekkende herdenking gehad van erelid Cor Aalberts. Naast dit bordje wat bij “zijn” hoogspringmat komt te staan zal er ook een jaarlijkse Cor Aalberts Memorial komen in de vorm van een baanwedstrijd met daarin uiteraard een hoogspringonderdeel. Cor heeft dit dubbel en dwars verdiend voor zijn inzet voor de vereniging en […]

Geplaatst in Clubmededelingen

Verdeling bestuursfuncties

De bestuursleden zijn in de bestuursvergadering van 10 juni jl. onderstaande verdeling van de beschikbare bestuursfuncties overeengekomen: Hans den Ouden ad interim voorzitter; Bieneke Bauling, Joop Broeders en Mark Venner blijven respectievelijk aan als secretaris, bestuurslid Interne Zaken en penningmeester; De aandachtsgebieden vallend onder Technische Zaken zijn verdeeld onder drie bestuursleden: Hans den Ouden (TC), […]

Geplaatst in Clubmededelingen

Verslag digitale ALV 4 juni 2021

Vrijdag 4 juni is een extra algemene ledenvergadering (ALV) gehouden.  Bij de vorige ALV, op 30 april jl., was besloten het punt “benoeming bestuurslid” door te schuiven naar een latere datum (Henri van Limpt was statutair aftredend en niet herkiesbaar).Reden voor het doorschuiven van dit agendapunt was het onverwachte overlijden van kandidaat bestuurslid Theo Hoppenbrouwers. […]

Geplaatst in Clubmededelingen

U I T N O D I G I N G ALGEMENE EXTRA LEDENVERGADERING

Omdat bij de algemene ledenvergadering (ALV) van 30 april niet alle agendapunten aan de orde zijn gekomen, zal er op vrijdagavond 4 juni 2021 om 20.00 uur een extra ALV gehouden worden. Ook deze ALV zal gezien de nog steeds geldende beperkingen weer digitaal plaatsvinden. Aanmelden voor deze digitale ledenvergadering graag voor donderdag 3 juni 23.59 […]

Geplaatst in Clubmededelingen

Openingstijden en regels gebruik terras Eindhoven Atletiek

Ons terras mag weer open en daar zijn we allemaal blij mee! Deze week hebben we nog nodig voor de opstart maar vanaf a.s. maandag gaan we weer open. Onderstaande tijden zijn echter nog wel onder voorbehoud. Er zijn uiteraard ook regels waaraan we ons moeten houden:1. Twee personen per tafel of één huishouden2. 1,5m […]

Geplaatst in Clubmededelingen

Algemene ledenvergadering 30 april / contributies eerste kwartaal 2021

Vrijdag 30 april jl. werd de algemene ledenvergadering (ALV) van het voorjaar van 2021 gehouden, wederom digitaal. Hierbij stond o.a. de jaarrekening 2020 van onze vereniging op de agenda. Vlak voor de ALV heeft het bestuur vernomen dat die ochtend Theo Hoppenbrouwers onverwacht op 59 jarige leeftijd was overleden. De avond ervoor had het bestuur […]

Geplaatst in Clubmededelingen

Cor Aalberts (1950-2021), erelid van Eindhoven Atletiek, overleden

Vrijwel meteen nadat Cor Aalberts eind jaren 70 naar Geldrop was verhuisd meldde hij zich als trainer bij PSV Atletiek (later samen met AV Olympia gefuseerd tot Eindhoven Atletiek). Hij was in het begin vooral actief als trainer voor de jongere jeugd in wat toen de decentralisatie Geldrop heette. Vooral door zijn enthousiaste inzet is […]

Geplaatst in Clubmededelingen

ALV 18 december 2020 / contributie vierde kwartaal 2020

In de ledenvergadering van afgelopen vrijdag (18-12) is het voorstel van het bestuur besproken om de leden collectief te compenseren voor het beperkte sportaanbod door de huidige beperkende maatregelen door de contributie voor het 4e kwartaal niet in rekening te brengen. In de ledenvergadering is hierover een constructieve discussie gevoerd met de aan de vergadering […]

Geplaatst in Clubmededelingen, Nieuwsbrief

Uitnodiging ALV en Contributie 4e kwartaal

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het Bestuur van Eindhoven Atletiek nodigt alle leden uit tot het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering op vrijdag 18 december om 20.00 uur.Gezien de ontwikkelingen van de laatste tijd verwachten we dat het ook in december niet mogelijk zal zijn een fysieke ledenvergadering te houden. Daarom zal deze ledenvergadering, net als de vergadering in juli, per […]

Geplaatst in Clubmededelingen, Nieuwsbrief

Riet van Ooyen overleden

Op 16 augustus j.l. is erelid Riet van Ooyen op 76 jarige leeftijd overleden. In 1983 kwam Riet bij de vereniging. Zij maakte vanaf die tijd deel uit van de clubbladredactie. Haar man Martin was in die tijd actief als wedstrijdsecretaris. Door zijn  overgang naar het bestuur werd het wedstrijdsecretariaat door Riet overgenomen. Jaren was […]

Geplaatst in Clubmededelingen

Verdeling bestuursfuncties

Bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 10 juli is Hans den Ouden benoemd tot bestuurslid. Penningmeester Mark Venner was statutair aftredend en verkiesbaar voor een nieuwe termijn als bestuurslid. De ledenvergadering heeft hiermee ingestemd.  Bij de bestuursvergadering van 13 augustus zijn de bestuursleden de volgende verdeling van de beschikbare bestuursfuncties overeengekomen: Henri van Limpt voorzitter, […]

Geplaatst in Clubmededelingen

Nieuwsflits 13 juli 2020

Verslag Algemene ledenvergadering (ALV) Op vrijdag 10 juli vond de eerste digitale ALV in de geschiedenis van Eindhoven Atletiek plaats. We hadden nog enige tijd de hoop de vergadering fysiek te kunnen houden. Echter, in onze kantine passen gezien de huidige regelingen maximaal 40 personen. We wilden niet het risico lopen dat zich te veel […]

Geplaatst in Clubmededelingen