Nieuws

Clubmededelingen

Cor Aalberts (1950-2021), erelid van Eindhoven Atletiek, overleden

Vrijwel meteen nadat Cor Aalberts eind jaren 70 naar Geldrop was verhuisd meldde hij zich als trainer bij PSV Atletiek (later samen met AV Olympia gefuseerd tot Eindhoven Atletiek). Hij was in het begin vooral actief als trainer voor de jongere jeugd in wat toen de decentralisatie Geldrop heette. Vooral door zijn enthousiaste inzet is […]

Geplaatst in Actueel, Clubmededelingen, Nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Aangezien bij het versturen van deze uitnodiging nog steeds beperkingen gelden i.v.m. corona, zal ook deze ledenvergadering digitaal plaats moeten vinden. De algemene ledenvergadering houden we op vrijdagavond 30 april 2021 om 20.30 uur per video-overleg. Aanmelden voor deze digitale ledenvergadering graag voor donderdag 23.59 uur 29 april via bestuur@eindhovenatletiek.nl. Hierbij aangeven met welk e-mail adres […]

Geplaatst in Actueel, Clubmededelingen, Geen categorie, Nieuws

Trainingsupdate

Even kort een samenvatting van de maatregelen zoals die nu van kracht zijn De belangrijkste verruiming is dat vanaf dinsdag 16 maart volwassenen ouder dan 26 jaar nu in verenigingsverband in viertallen mogen trainen. Op sportaccommodaties (dus b.v. op de atletiekbaan) M.i.v. dinsdag 16 maart mogen volwassenen van 27 jaar en ouder buiten, op sportaccommodaties, in groepjes […]

Geplaatst in Actueel, Clubmededelingen, Geen categorie, Nieuws

ALV 18 december 2020 / contributie vierde kwartaal 2020

In de ledenvergadering van afgelopen vrijdag (18-12) is het voorstel van het bestuur besproken om de leden collectief te compenseren voor het beperkte sportaanbod door de huidige beperkende maatregelen door de contributie voor het 4e kwartaal niet in rekening te brengen. In de ledenvergadering is hierover een constructieve discussie gevoerd met de aan de vergadering […]

Geplaatst in Clubmededelingen, Nieuwsbrief

Uitnodiging ALV en Contributie 4e kwartaal

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het Bestuur van Eindhoven Atletiek nodigt alle leden uit tot het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering op vrijdag 18 december om 20.00 uur.Gezien de ontwikkelingen van de laatste tijd verwachten we dat het ook in december niet mogelijk zal zijn een fysieke ledenvergadering te houden. Daarom zal deze ledenvergadering, net als de vergadering in juli, per […]

Geplaatst in Clubmededelingen, Nieuwsbrief

Riet van Ooyen overleden

Op 16 augustus j.l. is erelid Riet van Ooyen op 76 jarige leeftijd overleden. In 1983 kwam Riet bij de vereniging. Zij maakte vanaf die tijd deel uit van de clubbladredactie. Haar man Martin was in die tijd actief als wedstrijdsecretaris. Door zijn  overgang naar het bestuur werd het wedstrijdsecretariaat door Riet overgenomen. Jaren was […]

Geplaatst in Clubmededelingen

Verdeling bestuursfuncties

Bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 10 juli is Hans den Ouden benoemd tot bestuurslid. Penningmeester Mark Venner was statutair aftredend en verkiesbaar voor een nieuwe termijn als bestuurslid. De ledenvergadering heeft hiermee ingestemd.  Bij de bestuursvergadering van 13 augustus zijn de bestuursleden de volgende verdeling van de beschikbare bestuursfuncties overeengekomen: Henri van Limpt voorzitter, […]

Geplaatst in Clubmededelingen

Nieuwsflits 13 juli 2020

Verslag Algemene ledenvergadering (ALV) Op vrijdag 10 juli vond de eerste digitale ALV in de geschiedenis van Eindhoven Atletiek plaats. We hadden nog enige tijd de hoop de vergadering fysiek te kunnen houden. Echter, in onze kantine passen gezien de huidige regelingen maximaal 40 personen. We wilden niet het risico lopen dat zich te veel […]

Geplaatst in Clubmededelingen

Nieuwsflits 14 juni 2020 Uitnodiging ALV

U I T N O D I G I N GALGEMENE LEDENVERGADERING  In de nieuwsflits van 25 mei meldden we dat het voorlopig niet mogelijk is een fysieke ledenvergadering te houden. Ook als de kantine waarschijnlijk op 1 juli weer open mag zal de ruimte niet toereikend zijn om alle belangstellenden “corona-proof” te ontvangen. We willen […]

Geplaatst in Clubmededelingen, Nieuwsbrief

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

In de nieuwsflits van 25 mei meldden we dat het voorlopig niet mogelijk is een fysieke ledenvergadering te houden. Ook als de kantine waarschijnlijk op 1 juli weer open mag zal de ruimte niet toereikend zijn om alle belangstellenden “corona-proof” te ontvangen. We willen echter wel graag verder als vereniging. Daarom gaan we het deze […]

Geplaatst in Clubmededelingen