Lidmaatschap

Ledenadministratie

Mutaties dienen aangeleverd te worden voor het einde van het kwartaal en wel voor 20 maart, voor 20 juni, voor 20 september en voor 20 november. (zie Algemene Voorwaarden).

Let op! De betaling van het eerste kwartaal (Q1) en de eerste betaling van nieuwe leden is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Inschrijfgeld (Alléén voor nieuwe leden bij de eerste betaling!)
  • Basiscontributie (deze betaalt u per kwartaal)
  • Bijdrage atletiekunie (jaarlijks)
  • Wedstrijdlicentie (voor jeugdleden en wedstrijdatleten, jaarlijks)

Schrik niet als de contributie daarom hoger uitvalt dan normaal.

Ledenadministratie Eindhoven Atletiek

Eindhoven Atletiek
t.a.v. Ledenadministratie
Postbus 1171
5602 BD Eindhoven

E-Mail: ledenadmin@eindhovenatletiek.nl