Lidmaatschap

Algemene voorwaarden

Betalingscondities Ledenadministratie

• Nieuwe leden worden per direct lid, zij het dat zij de eerste maand aspirant lid zijn. Dit houdt in dat nieuwe leden, zonder financiële consequenties gedurende die eerste maand hun lidmaatschap kunnen beëindigen. Na één maand wordt het lidmaatschap automatisch omgezet in een normaal lidmaatschap, ingaande het moment van aanmelding.

• Contributie wordt per kwartaal via een automatische incasso vooraf geïnd, waarbij nieuwe leden een deel van het kwartaal betalen, afgerond op hele maanden. Dus nieuwe leden betalen het eerste kwartaal van hun lidmaatschap óf 2/3, óf 1/3 óf niets van de normale contributie. (Voor alle duidelijkheid; inschrijfgeld en de AU-bijdrage worden wel direct geïnd!)

• Contributie wordt altijd aan het begin van het kwartaal geïnd. Betaling kan geschieden uitsluitend door middel van automatische incasso.

• Elk 3e lid van een gezin krijgt 50% korting op de basiscontributie, elk 4e en volgende lid van een gezin krijgt 75% korting op de basiscontributie.

• De Atletiekunie hanteert bepaalde tarieven bij aanmelding en overschrijving naar een andere vereniging. Deze kosten worden bij de atleet in rekening gebracht. Tarieven zijn op te vragen bij de ledenadministratie van Eindhoven Atletiek en de Atletiekunie.

• Wilt u overgeschreven worden naar een andere vereniging (bijvoorbeeld bij verhuizing naar een andere stad), neemt u dan contact op met de ledenadministratie van Eindhoven Atletiek. Gelieve niet het lidmaatschap op te zeggen!

• Bij tussentijdse opzegging blijft men de contributie, die bij vooruitbetaling dient te worden voldaan, verschuldigd tot het einde van het kwartaal. Restitutie van de contributie is niet mogelijk.

• Opzeggingen moeten bij de ledenadministratie worden aangeleverd voor 20 maart, 20 juni, 20 september en 20 november. Na deze data zal een nieuw kwartaal in rekening worden gebracht. Alle mutaties die zijn doorgegeven na 1 december van elk kalenderjaar zullen pas in het nieuwe jaar worden verwerkt bij de Atletiekunie. Dit kan tot gevolg hebben dat u nog voor een heel jaar bijdrage Atletiekunie en/of wedstrijdlicentie verschuldigd bent.

• Bijdrage Atletiekunie is voor iedereen verplicht, dit in verband met een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering waarvoor Eindhoven Atletiek bij de Atletiekunie premie betaalt. Atleten die geen bijdrage Atletiekunie betalen, mogen niet sporten bij Eindhoven Atletiek, tenzij ze bij een andere vereniging reeds bijdrage Atletiekunie betaald hebben. Wij leveren kwalitatief goede trainingen met geschoolde trainers en willen niet het risico lopen dat een trainer aansprakelijk kan worden gesteld bij ongelukken. Bijdrage Atletiekunie wordt per jaar berekend door de Atletiekunie en zal in het eerste kwartaal van elk jaar worden geïnd. Bij tussentijdse aanmelding zal bij de eerste betaling de bijdrage Atletiekunie worden geïnd. Restitutie bij tussentijdse afmelding is niet mogelijk.

• Wedstrijdlicentie is verplicht voor de categorieën Masters/Senioren, pupillen ABC en junioren ABCD. Recreanten en Wandelaars kunnen geen wedstrijdlicentie hebben. Wedstrijdlicentie wordt per jaar berekend door de Atletiekunie en zal in het eerste kwartaal van elk jaar worden geïnd. Bij tussentijdse aanmelding zal bij de eerste betaling de wedstrijdlicentie worden geïnd. Restitutie bij tussentijdse afmelding is niet mogelijk.

• Pupillen jonger dan 8 jaar vallen in de categorie minipupil en mogen geen wedstrijdlicentie hebben. Zij zijn uitgesloten van competitiewedstrijden, maar mogen wel deelnemen aan eigen wedstrijden en regionale wedstrijden, volgens de voorwaarden van de organiserende vereniging.

• Trainingsleden die bij een andere vereniging een wedstrijdlicentie hebben, maar bij Eindhoven Atletiek willen komen trainen, mogen dit tegen betaling van de normale contributie. Zij worden ook lid van Eindhoven Atletiek, maar komen tijdens wedstrijden uit voor een andere vereniging. Daarnaast betalen deze leden, conform de richtlijnen van de Atletiekunie, óók bij Eindhoven Atletiek de Atletiekunie bijdrage. (Men betaalt dus voor beide verenigingen de atletiekunie bijdrage.)   Ook op deze leden zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals in dit document beschreven.

• Eindhoven Atletiek hanteert dezelfde categorieën als bij de Atletiekunie beschreven. Hierbij zijn ook dezelfde voorwaarden van toepassing.