Clubinfo

Ongewenste omgangsvormen en vertrouwenspersoon

Eindhoven Atletiek wil voor al haar leden en betrokkenen een sportieve en plezierige vereniging zijn. Daar waar veel mensen samen zijn en sporten, lopen in onderlinge verhoudingen dingen soms anders dan gewenst. Eindhoven Atletiek tolereert geen ongewenste omgangsvormen. Daarom heeft Eindhoven Atletiek twee vertrouwenspersonen om aandacht te schenken aan ongewenste omgangsvormen en te reageren op meldingen.

Wat zijn ongewenste omgangsvormen?

Deze omgangsvormen beslaan pesten, treiteren, intimideren, manipuleren, schelden, iemand buiten sluiten, agressie, slaan, schoppen, spugen. Een te onderscheiden ongewenste omgangsvorm is de seksuele intimidatie, ongewenst aanraken, seksueel getinte opmerkingen, aanranding of verkrachting. Ieder voor zich heeft hierin een grens. Als iemand over jouw grens gaat waardoor je je onprettig voelt dan heet dat een ongewenste omgangsvorm. Het beleid van Eindhoven Atletiek over ongewenste omgangsvormen vind je hier.

Wie zijn de vertrouwenspersonen van Eindhoven Atletiek?

Mieke Emmen

Mieke Emmen is recreant en loopt met veel plezier met de groep van Wim op maandag en Cor op woensdag. Ze doet al jaren aan atletiek (wedstrijdatlete bij A.V. Sprint en bij NSAV ’t Haasje). Na haar verhuizing naar Eindhoven in 2007 werd ze lid van onze vereniging. Ze is partner van Erik. Zij heeft ontwikkelingspsychologie gestudeerd en is gepromoveerd in een onderwerp in de verslavingszorg. Ze rondde in 2010 de opleiding als gezondheidszorgpsycholoog af en werkt in de Eindhovense psychologenpraktijk PPHD zowel met kinderen als volwassenen. Ze ziet de uitdaging in de rol van vertrouwenspersoon.

 


Jeroen Hensen

Jeroen Hensen is recreant, traint op maandag en soms wat vaker als de Eindhoven marathon weer op de kalender staat. Hij kwam rond 1996 bij AEV Olympia, een van de rechtsvoorgangers van Eindhoven Atletiek. Jeroen loopt jaarlijks graag de halve marathon van Eindhoven. Hij is getrouwd met Karin (ook recreant) en werkte tot augustus 2011 in het Catharina-ziekenhuis, onder andere als vertrouwenspersoon en coördinator/lid van het Bedrijfs Opvang Team voor opvang van medewerkers in de verwerking van traumatische gebeurtenissen. Hij is van origine docent verpleegkunde in het ziekenhuis en freelance docent intervisie op de Fontys. Daarnaast heeft hij een eigen coachingspraktijk voor kinderen en volwassenen (www.latenttalent.nl).

 Wat doe je als je je onprettig voelt of je zorgen maakt?

Als jij, jeugd-/wedstrijd atleet, trainer, coach, ouder, toeschouwer, recreant, ongewenst gedrag ervaart, meld je dit bij de vertrouwenspersonen. Zij helpen om tot een oplossing te komen. Bij een te ernstige overtreding helpt de vertrouwenspersoon met het formuleren van een klacht die naar een klachtencommissie gaat voor verder onderzoek. De vertrouwenspersonen gaan strikt vertrouwelijk om met alle informatie en zullen niets doen buiten de melder of klager om. Soms is het voor iemand, vooral een jeugdlid, moeilijk om te reageren naar een vertrouwenspersoon. In dat geval kan een ouder of trainer dit met de vertrouwenpersoon bespreken. Om ouders en trainers meer bekend te laten zijn met ongewenste omgangsvormen, hoe het te herkennen is en het bespreekbaar te maken, presenteren de vertrouwenspersonen met regelmaat via voorlichting hun werk aan leden, trainersgroepen en ouders.

Bereikbaarheid

Mieke Emmen is te bereiken via e-mail: m_emmen@hotmail.com
Jeroen Hensen is te bereiken via e-mail: info@latenttalent.nl

Eindhoven Atletiek heeft het beleid rond ongewenste omgangsvormen vastgelegd in het document: “Beleidsnotitie Ongewenste Omgangsvormen“. Daarnaast is er een functieomschrijving voor de vertrouwenspersonen opgesteld.