Clubinfo

Ongewenste omgangsvormen en vertrouwenspersoon

Eindhoven Atletiek wil voor al haar leden en betrokkenen een sportieve en plezierige vereniging zijn. Daar waar veel mensen samen zijn en sporten, lopen in onderlinge verhoudingen dingen soms anders dan gewenst. Eindhoven Atletiek tolereert geen ongewenste omgangsvormen. Daarom heeft Eindhoven Atletiek twee vertrouwenspersonen om aandacht te schenken aan ongewenste omgangsvormen en te reageren op meldingen.

Wat zijn ongewenste omgangsvormen?

Deze omgangsvormen beslaan pesten, treiteren, intimideren, manipuleren, schelden, iemand buiten sluiten, agressie, slaan, schoppen, spugen. Een te onderscheiden ongewenste omgangsvorm is de seksuele intimidatie, ongewenst aanraken, seksueel getinte opmerkingen, aanranding of verkrachting. Ieder voor zich heeft hierin een grens. Als iemand over jouw grens gaat waardoor je je onprettig voelt dan heet dat een ongewenste omgangsvorm. Het beleid van Eindhoven Atletiek over ongewenste omgangsvormen vind je hier.

Wie zijn de vertrouwenspersonen van Eindhoven Atletiek?

Mieke Emmen

Mieke Emmen is recreant en loopt met veel plezier met de groep van Wim op maandag en Cor op woensdag. Ze doet al jaren aan atletiek (wedstrijdatlete bij A.V. Sprint en bij NSAV ’t Haasje). Na haar verhuizing naar Eindhoven in 2007 werd ze lid van onze vereniging. Ze is partner van Erik. Zij heeft ontwikkelingspsychologie gestudeerd en is gepromoveerd in een onderwerp in de verslavingszorg. Ze rondde in 2010 de opleiding als gezondheidszorgpsycholoog af en werkt in de Eindhovense psychologenpraktijk PPHD zowel met kinderen als volwassenen. Ze ziet de uitdaging in de rol van vertrouwenspersoon.


Jeroen Hensen

Jeroen Hensen is recreant en loopt op maandag en zaterdag. Hij liep zo’n 25 halve marathons tot dat zijn lichaam hem waarschuwde om daarmee te stoppen.  Hij kwam rond 1996 bij AEV Olympia, een van de rechtsvoorgangers van Eindhoven Atletiek.  Jeroen  is getrouwd met Karin (ook recreant) en werkte tot augustus 2011 in het Catharina-ziekenhuis, onder andere als vertrouwenspersoon. Als   coördinator/lid van het Bedrijfs Opvang Team ving hij medewerkers op bij de verwerking van heftige traumatische gebeurtenissen. Hij is van origine verpleegkundige, docent verpleegkunde in het Catharina ziekenhuis en was freelance docent intervisie op de Fontys Hogeschool Eindhoven.

In 2018 deed hij de training voor Vertrouwens Contact Persoon (VCP) bij het NOC*NSF.

Sinds 2018 is hij gepensioneerd maar niet voor het sporten. Voor hem is het belangrijk om een clubklimaat te hebben waarin iedereen de uitdaging voelt om zorgeloos te sporten en prestaties neer te zetten.


Arnold Boender

Arnold Boender loopt regelmatig langere afstanden hard, het liefst in de natuur (trailrunning).
Arnold is sinds 2010 verbonden met Eindhoven Atletiek. Zijn twee jongste kinderen, Fleur (14 jaar) en Sam (10 jaar) zijn meerdere keren per week te vinden op de baan.
In het dagelijks leven is Arnold ondernemer. Hij runt het trainingsbureau Boender Training & Coaching. Dit bureau verzorgt communicatietrainingen bij diverse bedrijven en overheidsinstellingen in Nederland.
In het verleden heeft Arnold gewerkt bij Defensie, het Gevangeniswezen en bij de gemeente Eindhoven. Bij de gemeente Eindhoven heeft Arnold collega’s mogen ondersteunen vanuit de rol van vertrouwenspersoon.
Arnold wil zich binnen Eindhoven Atletiek inzetten als Vertrouwens Contact Persoon (VCP) voor een veilig sportklimaat, waarin iedereen zich welkom voelt en er mag zijn vanuit zijn of haar eigen hoedanigheid.

Wat doe je als je je onprettig voelt of je zorgen maakt?

Als jij, jeugd-/wedstrijd atleet, trainer, coach, ouder, toeschouwer, recreant, ongewenst gedrag ervaart, meld je dit bij de vertrouwenspersonen. Zij helpen om tot een oplossing te komen. Bij een te ernstige overtreding helpt de vertrouwenspersoon met het formuleren van een klacht die naar een klachtencommissie gaat voor verder onderzoek. De vertrouwenspersonen gaan strikt vertrouwelijk om met alle informatie en zullen niets doen buiten de melder of klager om. Soms is het voor iemand, vooral een jeugdlid, moeilijk om te reageren naar een vertrouwenspersoon. In dat geval kan een ouder of trainer dit met de vertrouwenpersoon bespreken. Om ouders en trainers meer bekend te laten zijn met ongewenste omgangsvormen, hoe het te herkennen is en het bespreekbaar te maken, presenteren de vertrouwenspersonen met regelmaat via voorlichting hun werk aan leden, trainersgroepen en ouders.

Vertrouwens contact persoon

Jeroen en Mieke hebben in april 2018 de scholing vertrouwens contact persoon (VCP) van NOC-NSF gevolgd. Vanaf dat moment hebben Mieke en Jeroen de rol van VCP, zoals beschreven in het profiel van NOC-NSF, informeel op zich genomen. Daarnaast hebben ze in opdracht van het bestuur daar waar het nodig en passend was ook de rol van vertrouwenspersoon op zich genomen. De functie van VCP gaat binnenkort formeel ingevuld worden door Arnold Boender.

De teksten over vertrouwens(contact) persoon, moeten nog aangepast worden aan de nieuwe situatie. Dat gaat binnenkort gebeuren.

Bereikbaarheid

Mieke Emmen is te bereiken via e-mail: m_emmen@hotmail.com
Jeroen Hensen is te bereiken via e-mail: jeroen.hensen@gmail.com
Arnold Boender is te bereiken via e-mail: a.boender@live.nl

Eindhoven Atletiek heeft het beleid rond ongewenste omgangsvormen vastgelegd in het document: “Beleidsnotitie Ongewenste Omgangsvormen“.