Bestuur en Organisatie

Wedstrijd Organisatie Commissie

Doelstelling

Binnen Eindhoven Atletiek worden ieder jaar door de Wedstrijd Organisatie Commissie wedstrijden op de baan en weg  georganiseerd. Tevens wordt door de commissie wedstrijd technische ondersteuning verleend aan organisaties van loopevenementen in de regio. De wedstrijden variëren enorm van karakter, met deelnemers van jong tot oud, van recreant tot wedstrijdatleet, uit de regio of uit het buitenland en voor alle onderdelen van de atletieksport.

De wegwedstrijden worden gecoordineerd door een eventmanager die verantwoordelijk is voor de organisatie van die specifieke wedstrijd. Dit zijn de Hypotheker Beekloop in het voorjaar en najaar.

De baanwedstrijden worden gecoördineerd door de eventmanager baanwedstrijden. Het springevent en jeugdinterland hebben hierin een aparte status en worden ook door een eventmanager georganiseerd.

De WOC organiseert ook algemene taken die nodig zijn bij alle evenementen.

De jury coördinator (Juco) regelt voor de wedstrijden de officiële wedstrijdofficials en  juryleden. De Juco zorgt ook voor opleidingen van de juryleden en voldoende aantal in de vereniging.

Materiaalbeheer coördineert de materiaalploeg op de wedstrijddag en zorgt dat het materiaal voldoet aan alle eisen. Hij zorgt ook voor het ijken van het wedstrijdmateriaal.

Vele evenementen in de regio worden door de WOC ondersteunt. Zo zijn er de Genneperparkenloop (organisatie Gemeente Eindhoven/Fontys), de Lichtjesrouterun (Brooks) en de Mispelhoefloop (Eetcafé De Mispelhoef).

Ieder jaar in oktober zal door de commissie de wedstrijdkalender voor Eindhoven Atletiek worden samengesteld.

Samenstelling

MateriaalEmiel HalinEmiel Halin
SecretariaatJoke KleinhesselinkJoke Kleinhesselink
Ans van LeeuwaardenAns van Leeuwaarden
JucoLeon ClassenLeon Classen
BaanwedstrijdenLeon ClassenLeon Classen
Eef Kamerbeek GamesEsther AkiharyEsther Akihary
SpringeventAnne-Marijke VoetsAnne-Marijke Voets
GenneperparkenloopHenri van LimptHenri van Limpt
BeekloopJoop BroedersJoop Broeders
LichtjesrouterunJoop BroedersJoop Broeders
MispelhoefloopJoop BroedersJoop Broeders