Bestuur en Organisatie

Vrijwilligerscommissie

De vrijwilligerscommissie bestaat uit Diane Wilde en Mariëlle Obels. De taak van de vrijwilligerscommissie is alles  rondom het reilen en zeilen van onze vrijwilligers te coördineren en Eindhoven Atletiek als een prettige vereniging te laten zijn waarbinnen mensen graag vrijwilliger willen zijn. Hiertoe behoort het behouden van onze huidige vrijwilligers, het werven van nieuwe vrijwilligers en ervoor zorgen dat ook de formele kant van vergoedingen etc. goed is geregeld. Hieronder zullen de individuele leden van de commissie zich verder voorstellen.

Diane Wilde

Ik ben sinds 2005 lid van de vereniging en train iedere zaterdagochtend. Ik probeer ook op dinsdag te trainen, maar dit lukt niet altijd. Ik houd mijn conditie dan op pijl met spinning.
Ik werk voor het Nationaal Fonds Kinderhulp als rayoncoördinator. Dit fonds zamelt geld in voor “een beetje gewoon geluk” voor kinderen in Nederland die het minder getroffen hebben met hun thuissituatie. In deze functie werk ik samen met veel vrijwilligers. De stap naar de vrijwilligerscommissie binnen Eindhoven Atletiek was dan ook snel gemaakt. Vrijwilligers zijn ontzettend belangrijk voor onze samenleving; welke vereniging kan zonder? Daarom wil ik mij ook graag inzetten voor alle vrijwilligers van Eindhoven Atletiek, zodat iedereen het plezierig vindt om vrijwilliger te zijn binnen onze vereniging.

Mariëlle Obels

Mariëlle is sinds 2006 lid van onze vereniging als recreantloper en traint voornamelijk op maandag en woensdag. Ik vind het leuk om met en voor mensen te werken, wat voor mij reden is geweest om deel uit te willen maken van de vrijwilligerscommissie. Eindhoven Atletiek is een actieve vereniging waar op dit onderwerp nog veel op te bouwen is. Juist dit opbouwen vind ik leuk om te doen. Naast actief meewerkend lid, hoop ik ook de linking pin tussen de commissie en het bestuur te kunnen zijn.

Bereikbaarheid

Diane Wilde: diane.wilde@eindhovenatletiek.nl
Mariëlle Obels: marielle.obels@eindhovenatletiek.nl