Bestuur en Organisatie

Vrijwilligers Commissie

In 2020 is binnen Eindhoven Atletiek een vrijwilligerscommissie opgericht. Deze commissie is verantwoordelijk voor het opstellen en implementeren van het vrijwilligersbeleid. Doel van dit beleid is alle processen rondom het werven van nieuwe en behouden van bestaande vrijwilligers van Eindhoven Atletiek goed te regelen.  Daardoor kunnen vrijwilligers met enthousiasme en plezier aan de slag.
De commissie bestaat uit René Adriaanse, Joop Broeders en Barbara Savelsberg.
Als ook jij vrijwilliger wilt worden of tips of vragen hebt, spreek een van deze personen dan gerust aan of stuur een bericht naar vrijwilliger@eindhovenatletiek.nl