Bestuur en Organisatie

Technische Commissie

Doelstelling

De technische commissie heeft tot doel een situatie te creëren die het voor alle leden mogelijk maakt om naar keuze prestatiegerichte of recreatieve atletiek te beoefenen. De technische commissie is verantwoordelijk voor het uitvoeren en bewaken van het training-technisch en training-inhoudelijk beleid van de vereniging. De technische commissie vertegenwoordigt de belangen van alle sportieve stromingen binnen de vereniging.

Samenstelling

 • Ad Peeters – Wedstrijdloopgroepen, competitie en voorzitter
 • Jos Rooymans – Contact naar bestuur
 • Brian Lesterhuis – Krachtruimte en werpnummers
 • Sandra Maatsen – Recreanten en projecten
 • Vacature (voorheen Rob Janssen) – Recreanten
 • Anne-Marijke Voets – Aangepast sporten
 • Henri van Limpt – Wandelen
 • Arjan Timmers – Sprint
 • Leon Classen – Pupillen
 • Emiel Halin – Jeugd

Taken van de commissie

 • Het opstellen en bewaken van een trainingsplan voor alle atletiekbedrijvende geledingen binnen Eindhoven Atletiek
 • het ontwikkelen en implementeren van meerjarig technisch beleid
 • het bemannen van de diverse trainingsgroepen
 • zorgen voor de doorstroming van de (jeugd-)atleten van algemene naar meer specialistisch geörienteerde trainingsgroepen
 • het opstellen van een wedstrijd- en competitieplan

De TC is bereikbaar op: tc@eindhovenatletiek.nl