Bestuur en Organisatie

Technische commissie

Doelstelling

De technische commissie heeft tot doel een situatie te creëren die het voor alle leden mogelijk maakt om naar keuze prestatiegerichte of recreatieve atletiek te beoefenen. De technische commissie is verantwoordelijk voor het uitvoeren en bewaken van het training-technisch en training-inhoudelijk beleid van de vereniging. De technische commissie vertegenwoordigt de belangen van alle sportieve stromingen binnen de vereniging.

Samenstelling

Ad Peeters – Wedstrijdloopgroepen en voorzitter
Henri van Limpt – Wandelen en contact naar bestuur
Laurens Schouten – Specialisatie, materiaal en aangepast sporten
Brian Lesterhuis – Specialisatie en werpnummers
Sandra Maatsen – Recreanten en projecten
Rob Janssen – Recreanten
Arjan Timmers – Sprint en competitie

Taken van de commissie

  • Het opstellen en bewaken van een trainingsplan voor alle atletiekbedrijvende geledingen binnen Eindhoven Atletiek
  • het ontwikkelen en implementeren van meerjarig technisch beleid
  • het bemannen van de diverse trainingsgroepen
  • zorgen voor de doorstroming van de (jeugd-)atleten van algemene naar meer specialistisch geörienteerde trainingsgroepen
  • het opstellen van een wedstrijd- en competitieplan

De TC is bereikbaar op: tc@eindhovenatletiek.nl