Nieuwsflits 13 juli 2020

Nieuwsflits 13 juli 2020

Verslag Algemene ledenvergadering (ALV)

Op vrijdag 10 juli vond de eerste digitale ALV in de geschiedenis van Eindhoven Atletiek plaats. We hadden nog enige tijd de hoop de vergadering fysiek te kunnen houden. Echter, in onze kantine passen gezien de huidige regelingen maximaal 40 personen. We wilden niet het risico lopen dat zich te veel leden zouden melden, vandaar dat we besloten de vergadering digitaal te houden. 
Het bestuur zat in de kantine. Jan Voets was ook aanwezig om alles technisch goed te laten verlopen. Afgezien van een kleine hapering bij een powerpoint presentatie verliep de vergadering soepel. De notulen van de vorige ledenvergadering en de jaarverslagen zijn vastgesteld. Na het verslag van de kascontrolecommissie verleende de vergadering het bestuur decharge.
Besloten werd de benoeming van een nieuw lid van de kascontrolecommissie op de agenda van de komende ledenvergadering (december) te zetten. 
De penningmeester besprak welke invloed de corona-crisis tot nu toe op onze financiële situatie heeft gehad. Ook dit punt komt verder aan bod bij de ledenvergadering in december. 
De ledenvergadering heeft ingestemd met de benoeming van Hans den Ouden tot bestuurslid. Ook is Mark Venner herkozen als bestuurslid. Hiermee komt het totaal aantal bestuursleden weer op vijf. Bij de bestuursvergadering in augustus zullen de bestuursfuncties verdeeld worden. Dit zal worden gecommuniceerd in een nieuwsflits. Dan zullen ook de notulen van de vergadering van gisteren opgevraagd kunnen worden.  
Geplaatst in Actueel, Geen categorie, Nieuws, Nieuwsbrief
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

In de nieuwsflits van 25 mei meldden we dat het voorlopig niet mogelijk is een fysieke ledenvergadering te houden. Ook als de kantine waarschijnlijk op 1 juli weer open mag zal de ruimte niet toereikend zijn om alle belangstellenden “corona-proof” te ontvangen. We willen echter wel graag verder als vereniging. Daarom gaan we het deze keer anders doen. Op vrijdagavond 10 juli houden we om 20.00 uur een algemene ledenvergadering per video-overleg. Wij streven ernaar de digitale vergadering binnen anderhalf uur afgerond te hebben.

Aanmelden voor deze digitale ledenvergadering graag voor donderdag 23.59 uur via bestuur@eindhovenatletiek.nl. Hierbij aangeven met welk e-mail adres je wilt deelnemen. We zorgen er dan voor dat je op vrijdag 10 juli tijdig (uiterlijk 2 uur van tevoren) een link krijgt om deel te nemen aan het overleg via Microsoft Teams. Bij deze link ontvang je ook een toelichting. 

Alle onderliggende documenten kunnen worden opgevraagd bij bestuur@eindhovenatletiek.nl.

Om de digitale vergadering soepel en overzichtelijk te laten verlopen, vragen we vriendelijk om eventuele vragen vooraf in te dienen. Deze kunnen tot dinsdag 7 juli 20.00 uur per mail aan bestuur@eindhovenatletiek.nl worden gesteld. Deze vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering, maar mogelijk al eerder, beantwoord.

A G E N D A
 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Verslag BALV 13-12-2019
 5. Verslag Bestuur
 6. Verslagen diverse commissies
 7. Jaarrekening 2019
 8. Verslag Kascontrolecommissie
 9. Corona en Eindhoven Atletiek
 10. Benoeming leden Kascontrolecommissie
 11. Benoeming bestuursleden*
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

*Mark Venner is statutair aftredend en verkiesbaar.
Voor de opengevallen positie stelt het bestuur voor Hans den Ouden te benoemen.

Geplaatst in Geen categorie
In memoriam Kees Schetters

In memoriam Kees Schetters

Vandaag, 7 augustus, hebben we bij het crematorium in Heeze afscheid genomen van onze trainer en jarenlange vrijwilliger Kees Schetters, die 31 juli is overleden. Kees, Lid in de Orde van Oranje Nassau, is 73 jaar geworden.

Kees is bij Eindhoven Atletiek vooral bekend als trainer van de D-junioren en van zijn liefde voor het kogelslingeren, waarin hij diverse atleten begeleidde, waaronder zijn dochter Maaike. Kees was ook één van de drijvende krachten achter de afdeling Geldrop die jarenlang bij PSV Atletiek heeft bestaan.

Kees Schetters in actie als coach

Zoals zo vaak gebeurt, komen ouders hun kinderen naar, toen nog, PSV atletiek brengen. Soms blijven ze even en komen dan later terug om ze weer op te halen. Soms ook blijven ze de gehele training. In april 1990 kwamen Maaike en Bart Schetters bij de vereniging, direct gevolgd door vader Kees.
Maar vader Kees was er één die nog een stap verder ging. Hij wilde wel training geven. Dat was in 1992. Altijd fijn voor een vereniging. En zeker, als ze net als Kees, een atletiek achtergrond hebben. Al in de jaren 60 was Kees actief geweest als sprinter en werper in Zeeland, waar hij in zijn geboorteplaats Goes lid was van AV56.
Vanaf het moment dat Kees zich in Geldrop meldde als trainer had de vereniging er een gedreven man bij. Tot de opheffing van de decentralisatie Geldrop enkele jaren geleden was Kees daar de bezielende spil. Maar ook op de baan in Eindhoven. Zoon Bart had het na enkele jaren wel gezien, maar dochter Maaike groeide, getraind en begeleid door haar vader uit tot de top van de Nederlandse kogelslingerwereld.
Niet alleen als trainer was Kees actief. Jaarlijks begeleidde hij zijn atleten bij tientallen wedstrijden. Leverde hij zijn bijdrage bij de jeugdkampen. En stond hij regelmatig op de baan om mee te helpen bij de organisatie van de wedstrijden van Eindhoven Atletiek. En naast dit alles hield hij ook nog eens ruim twintig jaar de clubrecords bij.

De atletiekwereld, en in het bijzonder Eindhoven Atletiek, verliest een gedreven en kundig lid.
Wij wensen Cissy, Bart en Maaike veel sterkte om dit verlies te kunnen dragen.

Geplaatst in Actueel, Geen categorie, Nieuws
Hittegolf: woensdag, donderdag en vrijdag geen trianingen

Hittegolf: woensdag, donderdag en vrijdag geen trianingen

We zitten nu midden in een hittegolf waarin de temperaturen inmiddels zo hoog zijn dat trainen niet meer zinvol, en voor velen ook niet meer veilig is. In aanvulling op het bericht van maandag 22 juli zullen daarom nu ook de vrijdagtrainingen worden afgezegd

Woendag 24 juli, donderdag 25 juli en vrijdag 26 juli

Op deze dagen komt de temperatuur al vroeg boven de 30C en stijgt ’s middags zelfs richting de 40C. Daarom komen alle trainingen van Eindhoven Atletiek op woensdag 24 juli, donderdag 25 juli en vrijdag 26 juli te vervallen, zowel in de ochtend als in de avond. Het gebouw en de kantine blijven dan ook gesloten.

Zaterdag 27 juli

De verwachtingen voor het weekend zijn qua temperatuur een stuk beter, met maxima duidelijk onder de 30C, zeker ’s ochtends. De trainingen gaan gewoon door.

Zondag 28 juli

De trainingsloop op zondagochtend gaat gewoon door. De temperatuur lijkt de hele ochtend onder de 25C te blijven.

Geplaatst in Geen categorie
Jeugdtrainingen in de zomervakantie

Jeugdtrainingen in de zomervakantie

De schoolvakanties in regio zuid lopen van 9 juli t/m 18 augustus. In die periode van zes weken zijn er minder trainingen voor de jonge jeugd van Eindhoven Atletiek.

Voor de ieniemini’s (kinderen onder de 6 jaar) is er in deze periode geen training.

Voor de pupillen is er training op maandag en donderdag in de eerste week van de vakantie en in de laatste twee weken, steeds van 18.00 tot 19.00 uur. Er is dus wel training voor de pupillen in weken 28 (op 8 en 11 juli), 32 (op 5 en 8 augustus) en 33 (op 12 en 15 augustus), maar niet in weken 29, 30 en 31.

De D junioren trainen gedurende de hele vakantie op dinsdag en donderdag van 18.00 tot 19.30 uur en op zaterdag van 10.30 tot 12.00 uur. C junioren kunnen in de vakantie aansluiten bij de trainingen van de D junioren en/of deelnemen aan de specialisatietrainingen.

Vanaf maandag 19 augustus beginnen alle jeugdtrainingen weer.

Geplaatst in Actueel, Afgelastingen, Geen categorie, Nieuws, Nieuws jeugd, Nieuws pupillen, Trainingen
Trainingslopen

Trainingslopen

Ook dit jaar organiseert Eindhoven Atletiek weer vier trainingslopen, bedoeld om je lange duurlopen geleidelijk uit te breiden.

Het is zeker niet de bedoeling dat je de trainingslopen in het tempo gaat lopen waarin je de wedstrijd wilt gaan lopen. Het trainingstempo ligt altijd  lager dan het wedstrijdtempo. Het tempo waarin  je je lange duurlopen doet moet makkelijk aanvoelen. Je moet het gevoel hebben dat je veel sneller zou kunnen maar dat hoeft, nee, mag dus niet!

Voor de deelnemers aan de hele marathon is het belangrijk dat de verste duurloop maximaal 3 uur bedraagt. Langer lopen heeft geen zin.   De belasting op je spieren en gewrichten wordt dan te groot.  Het duurt dan te lang voor je hersteld bent van deze lange training.  Het belangrijkste is dat je fit en goed uitgerust aan de start staat van De Marathon!

De trainingslopen zijn geschikt voor deelnemers aan de 10 kilometer, estafette-, halve- of hele marathon van Eindhoven.

In diverse tempogroepen en onder begeleiding van lopende en fietsende hazen worden oplopende afstanden gelopen. De testlopen bestaan uit meerdere ronden met doorkomst op de atletiekbaan in Eindhoven.

De data van de trainingslopen zijn als volgt:
• 7 juli – 1 tot 4 maal een route van 5 km
• 28 juli – 1 tot 4 maal een route van 6,25 km
• 18 augustus – 1 tot 4 maal een route van 7,7 km
• 8 september – 1 tot 4 maal een route van 8,45 km

Er zit dus een mooie opbouw in naar de diverse afstanden van Eindhoven. Na iedere ronde komen we op de atletiekbaan langs waar verzorging is in de vorm van een waterpost en is er de mogelijkheid voor een snelle sanitaire stop.
De verschillende tempogroepen vertrekken vanaf 09.00 uur vanaf de atletiekbaan in Eindhoven. De tempo’s waaruit gekozen kan worden is (in minuten en seconden per kilometer):
• 4,37
• 4,59
• 5,20
• 5,41 (laatste testloop maximaal 4 x ronde van 7,7 km)
• 6,03 (laatste testloop maximaal 4 x ronde van 7,7 km)
• 6,24 (maximaal 3 ronden)
• 6,45 (maximaal 2 ronden)

Er zit steeds 3 weken tussen de testlopen. 3 weken na de laatste testloop kun je vervolgens deelnemen aan de parcoursverkenning van de Marathon Eindhoven.

Er is kleed- en douchegelegenheid en na afloop wordt er gezorgd voor een gratis broodje.

Je kunt je opgeven voor een of meerdere van deze testlopen door een mail te sturen aan actie@eindhovenatletiek.nl met vermelding van de data waarop je mee wilt lopen, de afstand en de snelheid die je wilt lopen.

Deelname aan de testlopen is gratis voor leden van Eindhoven Atletiek. Introducees zijn ook welkom en deze betalen € 4,00 per testloop. Introducees moeten ook hun IBAN nummer en woonplaats opgeven.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met actie@eindhovenatletiek.nl

Geplaatst in Actueel, Geen categorie, Nieuws
Lid worden

Lid worden

Geplaatst in Geen categorie
The A-Team

The A-Team

We hebben het al vaker gezegd: Atletiek is een teamsport! Een goed voorbeeld hiervan vormt de vriendengroep die op dit moment uitkomt in de landelijke competitie voor A-junioren. Dit is een groep jongens die al sinds jaren samen uitkomt in wedstrijden en b.v. vorig jaar o.a. derde werd in de landelijke finale van de B-competitie en goud wist te winnen op alle onderdelen waaraan ze meededen bij de Nederlandse estafettekampioenschappen, de 4x100m, de 4x400m en de 4x800m, alle drie in clubrecords, en de laatste twee zelfs in de beste tijd ooit gelopen in Nederland door B-junioren.

In het A-team van dit jaar zitten eerste- en tweedejaars A-junioren, aangevuld met enkele vaste krachten van de B-junioren. De eerste competitiewedstrijd was zondag 7 april in Vught. Helaas moesten Sven Roosen en Jens Peeters zich op het laatste moment ziek melden, waarmee een flink gat werd geslagen in de opstelling, met gaten op kogel, discus, 400m horden en de 4x400m. We hadden hier natuurlijk niet op gerekend en b.v. geen reserves aangemeld (lesje voor de volgende keer) en moesten het daarom ter plaatse oplossen.

Het mirakel van Vught werd daarna in gang gezet door Robin Beks, eigenlijk een hoogspringer (o.a. medaillewinnaar bij NK’s, met een PR van 1m96), die aanbood naast speer ook de 400m horden wel eens te willen proberen (hoewel hij op de training nooit langer dan 100m loopt) en de discus ook weg zou krijgen. Hij hield woord en opende met een sterke 62,40sec, waarme hij zijn serie ruimschoots wist te winnen. Ook bij speerwerpen (43m99) en discuswerpen (24m66) scoorde hij PRs en veel punten voor de ploeg.

Robin op weg naar seriewinst in een sterk debuut op de 400mH

Sinds oktober hebben we in Ross Jeffs een nieuwe sprinttrainer die zich intensief met de ontwikkeling van de jonge sprinters bemoeit, met resultaat. Riq de Wit, die tijdens de warming up van zijn 100m nog snel even de kogel naar een respectabele 10m53 had gestoten, wist ondanks tegenwind naar een ruime verbetering van zijn PR te sprinten en de 100m te winnen in 11,22sec, een flinke stap richting die belangrijke 11 sec grens. Ook Stanley Imagbenekalo wist zich flink te verbeteren ten opzichte van zijn debuut vorig jaar, niet alleen op de 100m (12,02), maar zeker ook op de 200m, waar hij met 24,19sec zijn PR met ruim 1 seconde verbeterde.

Stanley tijdens zijn PR race op de 200m: 24,19, goed voor de 3e plaats

Onder leiding van hoogspringertrainer Theo Basstein heeft Eindhoven Atletiek zich de laatste jaren ontwikkeld tot wat nu één van de beste hoogspringclubs van Nederland is, met veel jongens/mannen die over de 1m80 springen. Maarten Debeij is er daar één van. Bij deze competitiewedstrijd wist deze meerkamper/hoogspringer zijn PR te evenaren met een sprong van 1m90. Eerder had hij bij hinkstapspringen zijn goede vorm al laten zien door een goede serie neer te zetten en met een PR van 12m89 maar net onder de 13m te blijven. Trainingsmaatje Jasper Slingerland, ook al jaren een vaste kracht in de ploeg, bleef met een nieuwe aanloop nu steken op 1m75, maar gaat duidelijk weer richting grotere hoogtes.

Mila-trainer Ton Verbaandert heeft een flinke groep jongens en jonge mannen onder zijn hoede waaronder diverse medaillewinnaars bij recente NKs. Zoon Tim Verbaandert mocht op de mila-nummers de spits afbijten met een optreden op de 800m, die hij naar zich toe wist te trekken in een tijd van 1.58,00. Op de 1500m liep Daan van der Velden na kop-over-kop samengewerkt te hebben met de uiteindelijke winnaar Norbert Weijenberg naar een goede 4.13,00. Jesper Fortuin kwam al vroeg alleen te lopen, had daardoor meer moeite met de wind en finishte na 4.35,87.

Tim hier nog in tweede positie op de 800m, die hij uiteindelijk zou winnen

Op de afsluitende 4x400m liepen Jack Abernethy, Jesper Fortuin, Daan van der Velden en Maarten Debeij naar een degelijke 3.41,44.

Jack is de vaste startloper van onze 4x400m teams

De verrassing van de dag was dat we al improviserend en schuivend in deze poule tweede waren geworden, achter Spado, maar voor de thuisclub Prins Hendrik. Thuis aangekomen bleek dat we landelijk zevende waren geëindigd, ruim bij de eerste 12, wat nodig is om ons voor de finale op 1 september te kwalificeren. Dat gaat ons lukken. Op basis van deze wedstrijd zijn we met een volledig team zeker kansrijk voor een podiumplek. Maar eerst op naar de tweede voorronde, op zondag 12 mei in Sittard. Het A-team heeft er zin in.

Alle uitslagen van ons A-team in één oogopslag op https://www.atletiek.nu/team/main/41157/

Geplaatst in Actueel, Geen categorie, Nieuws, Uitslagen
Pubquiz

Pubquiz

Op vrijdagavond 22 maart organiseren we een supergezellige pubquiz. Onder het genot van een hapje en een drankje lossen we in teamverband een flink aantal vragen op.
Hierbij nodigen we je uit om (samen met je maatjes) deel te nemen aan deze pubquiz. Ook introducees zijn van harte welkom om deel te nemen. De kantine gaat om 19.30 uur open en de Pubquiz begint om 20.00 uur.
De kosten bedragen € 10,– per team van 3 tot 6 personen of € 2,50 voor personen die individueel inschrijven en die wij in zullen delen in een team.
Na iedere ronde kijken we de antwoorden na en maken een tussenstand op. Hopelijk gaat het een nek aan nek race worden tussen een paar teams en gaat het spannend worden! Voor de teams met de meeste punten regelen we leuke prijsjes.
Aanmelden voor deze gezellige avond kan door een mail te sturen naar
actie@eindhovenatletiek.nl met daarin de namen van de deelnemers en de teamnaam of deze gegevens te noteren op de lijst die op de tassenkast ligt.

Geplaatst in Actueel, Geen categorie, Nieuws
Dinsdag groep 9, 19-2-2019