Statuten Eindhoven Atletiek gewijzigd

Statuten Eindhoven Atletiek gewijzigd

In december 2021 heeft tweemaal een algemene ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden, beide digitaal. Bij de ALV op 10 december is besloten tot een statutenwijziging conform het daar gepresenteerde voorstel.

Omdat bij die vergadering geen twee derden van de leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd was, is op 21 december een extra algemene ledenvergadering bijeen geroepen. De ALV heeft hierbij ingestemd met het voorstel tot herziening.

De akte “wijziging statuten van een vereniging (Eindhoven Atletiek)” is op 24 januari bij notaris Hekkelman gepasseerd. Vervolgens is de statutenwijziging ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Binnenkort zullen onze oude statuten op de website worden vervangen door de nieuwe.

Geplaatst in Actueel, Clubmededelingen, Nieuws