Verslag ALV 10 december 2021

Verslag ALV 10 december 2021

Op vrijdag 10 december heeft een algemene ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden, per video-overleg. De ledenvergadering heeft hierbij de begroting voor 2022 vastgesteld.
Bij het opstellen van deze begroting zijn de contributie-niveaus van 2021 gehanteerd (geen verhoging) en is ervan uitgegaan dat 2022 een “normaal” jaar gaat worden, d.w.z. niet al te zeer beperkt door corona-maatregelen.

Ook heeft de ledenvergadering haar goedkeuring gegeven aan het voorstel tot herziening van de huidige statuten. Omdat op 10 december minder dan twee derden van de leden aanwezig dan wel  vertegenwoordigd was (vereist bij statutenwijziging), zal de ALV nogmaals bijeen worden geroepen. Deze ALV zal worden gehouden op dinsdag 21 december 2021 19.30 uur, wederom digitaal.

Bestuur Eindhoven Atletiek

Geplaatst in Clubmededelingen