Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 21 december 2021

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 21 december 2021

Voor de formele bekrachtiging van een besluit tot herziening van onze statuten genomen bij de ALV van 10 december jongstleden nodigt het Bestuur van Eindhoven Atletiek haar leden uit tot het, per video-overleg, bijwonen van een  extra Algemene Ledenvergadering (ALV) op dinsdag 21 december 2021 om 19.30 uur.

Aanmelden voor deze digitale ledenvergadering graag voor maandag 20 december 23.59 uur via bestuur@eindhovenatletiek.nl. Hierbij aangeven met welk e-mail adres je wilt deelnemen. We zorgen er dan voor dat je op dinsdag 21 december tijdig (uiterlijk 2 uur van tevoren) een link krijgt om deel te nemen aan het overleg via Microsoft Teams. Bij deze link ontvang je ook een toelichting.

Ook afmeldingen kunnen via voornoemd email-adres worden doorgegeven.

Het voorstel voor de nieuwe statuten is op te vragen bij het bestuur (bestuur@eindhovenatletiek.nl).

A G E N D A

1.  Opening

2.  Vaststelling agenda

3. Bekrachtiging voorstel statuten

4. Sluiting

Geplaatst in Archief