Verslag digitale ALV 4 juni 2021

Verslag digitale ALV 4 juni 2021

Vrijdag 4 juni is een extra algemene ledenvergadering (ALV) gehouden. 

Bij de vorige ALV, op 30 april jl., was besloten het punt “benoeming bestuurslid” door te schuiven naar een latere datum (Henri van Limpt was statutair aftredend en niet herkiesbaar).
Reden voor het doorschuiven van dit agendapunt was het onverwachte overlijden van kandidaat bestuurslid Theo Hoppenbrouwers. Dion Liebrand was bij de vorige ALV ook verkiesbaar als bestuurslid. Bij de ALV van afgelopen vrijdag heeft hij zijn keuze hiervoor gemotiveerd.

Omdat er vanuit de ALV bezwaren werden aangevoerd tegen de benoeming van Dion Liebrand tot bestuurslid werd overgegaan tot een stemming. Hierbij konden de bij de ALV aanwezige leden tijdens een schorsing van de vergadering hun stem (en eventueel die van diegene die hen gemachtigd had) uitbrengen door een mail te sturen naar het stembureau. De twee leden van het stembureau hebben onafhankelijk van elkaar de binnengekomen stemmen geteld.

 Met  18 stemmen tegen,  1 voor en 5 onthoudingen bleek een ruime meerderheid van de aanwezige leden  tegen de benoeming van Dion tot bestuurslid. Er komt nu een vacature waar in een volgende ALV op teruggekomen wordt.

Tot die tijd zullen de voorzitterstaken worden waargenomen door een bij de eerstvolgende bestuursvergadering te benoemen ad interim voorzitter. 

Geplaatst in Clubmededelingen