Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Aangezien bij het versturen van deze uitnodiging nog steeds beperkingen gelden i.v.m. corona, zal ook deze ledenvergadering digitaal plaats moeten vinden. De algemene ledenvergadering houden we op vrijdagavond 30 april 2021 om 20.30 uur per video-overleg.
 
Aanmelden voor deze digitale ledenvergadering graag voor donderdag 23.59 uur 29 april via bestuur@eindhovenatletiek.nl. Hierbij aangeven met welk e-mail adres je wilt deelnemen. We zorgen er dan voor dat je op vrijdag 30 april tijdig (uiterlijk 2 uur van tevoren) een link krijgt om deel te nemen aan het overleg via Microsoft Teams. Bij deze link ontvang je ook een toelichting. Alle onderliggende documenten kunnen worden opgevraagd bij bestuur@eindhovenatletiek.nl.

Om de digitale vergadering soepel en overzichtelijk te laten verlopen, vragen we vriendelijk om eventuele vragen vooraf in te dienen. Deze kunnen tot dinsdag 27 april 20.00 uur per mail aan bestuur@eindhovenatletiek.nl worden gesteld. Deze vragen worden dan tijdens de vergadering, maar mogelijk al eerder, beantwoord.

A G E N D A
1.                  Opening
2.                  Mededelingen
3.                  Ingekomen stukken
4.                  Verslag ALV 18-12-2020
5.                  Verslag Bestuur
6.                  Verslagen diverse commissies
7.                  Jaarrekening 2020
8.                  Verslag Kascontrolecommissie
9.                  Benoeming leden Kascontrolecommissie
10.              Benoeming bestuurslid*
11.              Rondvraag
12.              Sluiting
 
*Henri van Limpt is statutair aftredend en niet herkiesbaar. Wij nodigen leden die zich als bestuurslid verkiesbaar willen stellen uit om zich te melden bij bestuur@eindhovenatletiek.nl
 
 
Geplaatst in Actueel, Clubmededelingen, Geen categorie, Nieuws