Verdeling bestuursfuncties

Verdeling bestuursfuncties

Bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 10 juli is Hans den Ouden benoemd tot bestuurslid. Penningmeester Mark Venner was statutair aftredend en verkiesbaar voor een nieuwe termijn als bestuurslid. De ledenvergadering heeft hiermee ingestemd. 

Bij de bestuursvergadering van 13 augustus zijn de bestuursleden de volgende verdeling van de beschikbare bestuursfuncties overeengekomen:

Henri van Limpt voorzitter, Bieneke Bauling secretaris, Mark Venner penningmeester, Joop Broeders bestuurslid Interne Zaken, Hans den Ouden bestuurslid Technische Zaken. 

De notulen van de ALV van 10 juli zijn op te vragen bij bestuur@eindhovenatletiek.nl.

Geplaatst in Clubmededelingen