Nieuwsflits 13 juli 2020

Nieuwsflits 13 juli 2020

Verslag Algemene ledenvergadering (ALV)

Op vrijdag 10 juli vond de eerste digitale ALV in de geschiedenis van Eindhoven Atletiek plaats. We hadden nog enige tijd de hoop de vergadering fysiek te kunnen houden. Echter, in onze kantine passen gezien de huidige regelingen maximaal 40 personen. We wilden niet het risico lopen dat zich te veel leden zouden melden, vandaar dat we besloten de vergadering digitaal te houden. 
Het bestuur zat in de kantine. Jan Voets was ook aanwezig om alles technisch goed te laten verlopen. Afgezien van een kleine hapering bij een powerpoint presentatie verliep de vergadering soepel. De notulen van de vorige ledenvergadering en de jaarverslagen zijn vastgesteld. Na het verslag van de kascontrolecommissie verleende de vergadering het bestuur decharge.
Besloten werd de benoeming van een nieuw lid van de kascontrolecommissie op de agenda van de komende ledenvergadering (december) te zetten. 
De penningmeester besprak welke invloed de corona-crisis tot nu toe op onze financiële situatie heeft gehad. Ook dit punt komt verder aan bod bij de ledenvergadering in december. 
De ledenvergadering heeft ingestemd met de benoeming van Hans den Ouden tot bestuurslid. Ook is Mark Venner herkozen als bestuurslid. Hiermee komt het totaal aantal bestuursleden weer op vijf. Bij de bestuursvergadering in augustus zullen de bestuursfuncties verdeeld worden. Dit zal worden gecommuniceerd in een nieuwsflits. Dan zullen ook de notulen van de vergadering van gisteren opgevraagd kunnen worden.  
Geplaatst in Actueel, Geen categorie, Nieuws, Nieuwsbrief