Nieuwsflits 26 juni 2020

Nieuwsflits 26 juni 2020

Wijzigingen m.i.v. 1 juli

De door het kabinet opgelegde verplichte sluiting van alle sportaccommodaties en sportkantines als gevolg van de uitbraak van het coronavirus wordt per 1 juli opgeheven. Ook hoeven sporters boven de 18 jaar vanaf die datum tijdens de sportactiviteiten geen afstand meer te houden (die onder 18 jaar hoefden dat al eerder niet meer).

Wat houdt dit concreet in voor Eindhoven Atletiek?

 • Er kan “vrij-uit” gesport worden. Tijdens trainingen geldt de 1,5m regel niet. Voor sporters boven de 18 jaar voor en na de training dus wel!;
 • De kantine, het terras, de kleedkamers en alle wc’s gaan weer open. Bij/rondom de kantine is een routemarkering aangebracht. Ook hier geldt de 1.5 meter regel;
 • Ouders mogen weer bij de jeugdtrainingen aanwezig zijn met in achtneming van de 1,5 m;
 • Kluisjes zijn weer beschikbaar. Houd ook hier de 1.5 meter in acht.;
 • De looproutes buiten worden opgeheven, het hek aan de rondweg gaat weer open;
 • De krachtruimte wordt beperkt en onder strenge voorwaarden opengesteld. Toegang voor wedstrijdatleten alleen na toestemming van de TC.

Het blijft belangrijk dat de hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd:

 • hoest en nies in je elleboog,
 • was je handen voor- en na de training,
 • vermijd het aanraken van je gezicht en schud geen handen.

Daar willen we als Eindhoven Atletiek aan toevoegen:

 • niet spugen of je neus leegsnuiten op de atletiekbaan.

Daarnaast moet nog steeds worden voldaan aan de richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.

Vooralsnog leidt deze nieuwe situatie niet tot wijzigingen in trainingstijden en -locaties (zie hier voor het actuele trainingsoverzicht). Wanneer dit wel gebeurt zal dit tijdig worden gecommuniceerd.

Basisregels Corona 27 mei 2020

Herinnering Algemene Ledenvergadering van 10 juli

In de vorige nieuwsflits werd de ALV van 10 juli al aangekondigd. Denk eraan je uiterlijk donderdag 9 juli, 23.59 uur aan te melden voor deze digitale ledenvergadering. Vragen kunnen tot uiterlijk dinsdag 7 juli 20.00 uur per mail worden gesteld. Meer informatie is te vinden in de nieuwsflits van 14 juni.

Vakantiebarbecue op zondag 12 juli vanaf 15.00 uur

Om de vakantie te vieren organiseren we een gezellige barbecue op zondag 12 juli, met inachtneming van 1,5 m afstand. We gaan zitten in kleinere groepen en we zorgen voor personen die het vlees voor jullie bakken. We nodigen onze leden van harte uit om hier aan deel te nemen en introducees zijn van harte welkom!
Vanaf 15.00 uur is iedereen welkom en we beginnen om 16.00 uur met de barbecue.
De kosten bedragen € 12,50 p.p. (kinderen t/m 12 jaar krijgen 50% korting).
De barbecue ziet er als volgt uit:

 • Kipsaté, hamburger, gemarineerde barbecueworst en gemarineerde kippendrumstick.
 • Satésaus, knoflooksaus, barbecuesaus en cocktailsaus.
 • Kartoffelsalade, pastasalade en bulgursalade.
 • Frites, rauwkost, stokbrood, kruidenboter, atjar, kroepoek en gebakken uitjes.

We zorgen voor een alternatief voor vegetariërs (wel van te voren aangeven!).
Je kunt je opgeven via een mail aan actie@eindhovenatletiek.nl met vermelding van het aantal personen dat zal deelnemen.

Conconi-test op vrijdagavond 17 juli vanaf 18.00 uur

Op vrijdagavond 17 juli a.s. gaan we een Conconi-test organiseren. Bij deze test gaat het looptempo steeds langzaam omhoog en op deze wijze kunnen we het zogenaamde omslagpunt bepalen. Zie Conconitest voor verdere informatie over deze test.

We gaan uit van twee series van 10 personen (waarvan de 1e al bijna vol zit) en we starten om 18.00 uur. De kosten van de test bedraagt 10,00 €

Je kunt je aanmelden via actie@eindhovenatletiek.nl en de volgorde van aanmelding bepaalt of je wel of niet mee kunt doen.

Geplaatst in Archief