Bericht van bestuur

Bericht van bestuur

Hieronder een kopie van de nieuwsflits van Eindhoven Atletiek zoals die op 10 april aan alle leden is verstuurd (via de email-adressen zoals bekend in de ledenlijst).

Beste leden van Eindhoven Atletiek,

Het Coronavirus  heeft de wereld in haar greep en niemand ontkomt helaas aan de gevolgen.

Alle maatregelen van onze regering, geadviseerd door het RIVM, zijn erop gericht om het virus zoveel mogelijk in te perken. Deze maatregelen hebben natuurlijk ook gevolgen voor onze vereniging en onze leden. Als bestuur volgen wij uiteraard deze maatregelen op en hebben wij deze aan onze leden gecommuniceerd via nieuwsbrieven en onze website.

Hoelang de huidige situatie gehandhaafd zal blijven en wat de vervolgstappen zullen zijn is op dit moment niet duidelijk. Als er nieuws is zullen wij jullie wederom zo spoedig mogelijk informeren via nieuwsbrief en website.

De algemene ledenvergadering is tot nader order uitgesteld en ook hierover zullen wij jullie tijdig informeren.

Het Coronavirus heeft ook financiële gevolgen en een en ander zal vooral afhangen van de duur van de problemen. We zijn gelukkig een financieel gezonde vereniging en we willen duidelijk stellen dat het voorbestaan van onze vereniging niet bedreigd wordt. 
Een deel van onze kosten zijn variabel maar we hebben ook vaste kosten zoals huur, onderhoud etc. en deze lopen gewoon door. 
We willen uiteraard als we weer lekker met elkaar kunnen gaan trainen ook weer optimaal gebruik kunnen maken van onze mooie  accommodatie. We hopen dan ook dat we gezamenlijk ervoor kunnen zorgen dat Eindhoven Atletiek financieel gezond blijft en onze accommodatie goed op orde blijft.
Een van de pijlers onder de vereniging is de contributie en we hebben deze ook erg hard nodig om gezond te blijven. In navolging van het advies van de Atletiekunie hebben wij besloten om de contributie, conform de met de leden gemaakte afspraken, voorlopig normaal te incasseren. We zullen de contributie over kwartaal 2 wel iets later incasseren.

Als later in het jaar de echte financiële consequenties duidelijk zijn, zullen we overwegen of een financiële compensatie mogelijk en passend is. We zullen dit uiteraard vooraf in de Algemene Leden Vergadering aan de orde laten komen.

Mochten er leden zijn die, door de ontstane problemen moeite hebben om de contributie normaal te voldoen, dan kunnen deze contact opnemen met het bestuur en we zullen dan kijken of we een oplossing kunnen vinden.
We hopen met jullie dat de crisis weer snel voorbij zal zijn en we weer gezellig samen kunnen sporten en genieten van de contacten met elkaar in onze kantine en accommodatie.
Verder hopen we van harte dat jullie en je familieleden gezond blijven want dat is het allerbelangrijkste in deze situatie.

Vriendelijke groeten
Bestuur Eindhoven Atletiek

Geplaatst in Actueel, Nieuws