Algemene Ledenvergadering en verkiezing bestuursleden

Algemene Ledenvergadering en verkiezing bestuursleden


Er was vrijdagavond een zeer grote opkomst bij de Algemene Leden Vergadering. Een van de punten ging over de verkiezing van de leden van het bestuur.

Annemieke Luiten (secretaris) en Patrick Stassen (voorzitter) waren aftredend en niet herkiesbaar. Henri van Limpt is de afgelopen periode ad interim bestuurslid Technische Zaken geweest en was herkiesbaar. Joop Broeders was aftredend bestuurslid algemene zaken en herkiesbaar.

Er zijn ruim 200 stemmen uitgebracht en de volgende personen zijn gekozen door de aanwezige leden.

Piet Wijman (beoogd voorzitter)
Bieneke Bauling (beoogd secretaris)
Henri van Limpt
Joop Broeders

Mark Venner (penningmeester) completeert het bestuur.

Annemieke Luiten en Patrick Stassen werden bedankt voor hun grote bijdrage van de laatste jaren. Patrick Stassen is met instemming van de vergadering benoemd tot erelid voor zijn zeer grote inzet gedurende vele jaren.

Geplaatst in Actueel, Nieuws