Wegsturen trainer

Wegsturen trainer

De Volkskrant heeft vandaag een artikel gepubliceerd over het wegsturen van een trainer wegens mogelijk grensoverschrijdend gedrag bij Eindhoven Atletiek. Dit heeft geleid tot diverse publicaties.

Indien u behoefte heeft om over de situatie met iemand van gedachte te wisselen neem dan contact op met onze vertrouwenspersonen, dan wel met onze voorzitter. U kunt zich ook wenden tot de vertrouwenspersoon van de Atletiekunie

Hieronder het bericht van de Atletiekunie:

De inhoudelijke beoordeling van deze zaak ligt nu bij het onafhankelijke Instituut Sportrechtspraak (ISR) en dat wachten wij af. Voor zover we het nu kunnen overzien, heeft de vereniging goed gehandeld. Voor de betrokken trainer voelt dat wellicht als onrechtvaardig, maar een vereniging heeft hierin een verantwoordelijkheid naar zowel het slachtoffer als de overige leden, en moet ook gedurende het onderzoek verder grensoverschrijdend gedrag uitsluiten.

We merken op dat de definitie grensoverschrijdend gedrag een bepaalde mate van subjectiviteit kan bevatten, maar vinden dat het beschermen van de sporter in zijn of haar opvatting van grensoverschrijdend gedrag centraal staat. Onnodige beschadiging van trainers vanwege onterechte meldingen moet uiteraard voorkomen worden. We vinden dat deze personen zich bewust moeten zijn van hun hiërarchische leidende rol over afhankelijke sporters en dat extra zorgvuldigheid nodig is in hun positie. Enerzijds merken we dat het maatschappelijk moeilijk is om dit onderwerp bespreekbaar te maken; tegelijkertijd zien we dat door het tijdsgewricht en het recent bekend geworden misbruikdrama in de atletieksport steeds meer verenigingen dit thema zorgvuldig oppakken. Het advies is dan ook om met elkaar in gesprek te blijven gaan.

Geplaatst in Actueel, Nieuws