ea_header04.jpg

 

Uitslag dag 1

Uitslag dag 2

 

DEFINITIEF TIJDSCHEMA

Info Bullettin

VOORLOPIGE DEELNEMERSLIJSTEN

Gewichtwerpen    Kogelslingeren   Werpvijfkamp

Op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni 2014 organiseert Eindhoven Atletiek de Nederlandse Kampioenschappen werpvijfkamp, kogelslingeren en gewichtwerpen voor masters. Voor alle leeftijdscategorieën zal het NK kogelslingeren en het NK gewichtwerpen op zaterdag plaatsvinden en de werpvijfkamp op zondag. 

De wedstrijd zal gehouden worden op het Eef Kamerbeek Atletiekcentrum,

J.C. Dirkxpad 7 (ingang via de Orpheuslaan).  

Het inschrijfgeld is: werpvijfkamp € 15,00,  individuele onderdelen € 6,00 per kampioenschap. 

Bij te grote inschrijving kan worden geselecteerd door de technisch gedelegeerde van de Atletiekunie. De definitieve lijst met deelnemers zal uiterlijk maandag 26 mei 2014 op de site (www.eindhovenatletiek.nl) staan. 

Op de kampioenschappen zijn het Wedstrijdreglement 2014-2015 en de “Regelgeving Nederlandse kampioenschappen 2014” van toepassing. Deze regelgeving is te vinden op de site van Eindhoven Atletiek. Verder zullen de “medaillelimieten voor de NK outdoor” worden toegepast. Deze zijn eveneens te vinden op de site van Eindhoven Atletiek. 

Inschrijven met opgave van prestaties uiterlijk 18 mei 2014, 23.59 uur viawww.inschrijven.nl . Bij de inschrijving dient de beste prestatie op elk (afzonderlijk)  onderdeel te worden vermeld, inclusief datum en plaats waar de prestatie geleverd is en de verwijzing naar de website waar deze prestatie te vinden is. De prestaties moeten geleverd zijn tussen 1 april 2012 en 18 mei 2014.

 

Informatie over inschrijvingen:          040 285 28 94

Informatie algemeen:                        06 137 93 930

 

 

Share

Sponsoren